not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Blodkretsloppets organ / Blodpropp i ven / Massiv lungemboli / Massiv blodpropp i lungan, översikt
bild

Massiv blodpropp i lungan, översikt
   
Massiv blodpropp i lungan, 40x
   
Massiv blodpropp i lungan, 200x
   
Keuhko
   

Massiv blodpropp i lungan, keuhkoveritulppa, embolia pulmonum cum infarctus pulmonis

Snitt från lunga med artärer som är fyllda med koagulerat blod = blodpropp (pilarna). Det är fråga om ett välavgränsat homogent ljusrött infarktområde (*). Alveolernas väggar är mycket svåra att uppfatta inom infarkten.
H&E.