not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Massiv blodpropp i lungan, översikt
   
sivusto123
Massiv blodpropp i lungan, 40x
   
sivusto123
Massiv blodpropp i lungan, 200x
   
sivusto123
Keuhko
   

Massiv blodpropp i lungan, keuhkoveritulppa, embolia pulmonum cum infarctus pulmonis

Snitt från lunga med artärer som är fyllda med koagulerat blod = blodpropp (pilarna). Det är fråga om ett välavgränsat homogent ljusrött infarktområde (*). Alveolernas väggar är mycket svåra att uppfatta inom infarkten.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback