fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Massiv blodpropp i lungan, översikt
   
sivusto123
Massiv blodpropp i lungan, 40x
   
sivusto123
Massiv blodpropp i lungan, 200x
   
sivusto123
Keuhko
   

Massiv lungemboli

Makroskopiskt konstateras en lungemboli (blodpropp i lungan) som en tromb i lungartären eller dess huvudgrenar. Tromben består av växelvis ljusa och mörka lager, s.k. lameller. Detta är ett viktigt makroskopiskt fynd, som skiljer en lungemboli från tromber, som uppstått efter döden. Lamellerna består växelvis av fibrin och blodceller. Vid en massiv lungemboli hinner ingen ärrbildning uppkomma. En ärrbildning skulle antyda att det är fråga om en "gammal process". Beroende på trombens storlek och lungvävnadens tidigare tillstånd (frisk lunga/sjuk lunga) kan embolin vara momentant dödande eller så ge upphov till lunginfarkt. En lunginfarkt uppkommer ifall embolin är ganska liten och förs till lungartärernas perifera grenar. Det brokiala blodomloppet förmår då inte upprätthålla lungvävnadens vitalitet.

En färsk infarkt känner man igen på att snittytan är fast, mörkröd och triangelformad, så att triangels spets vätter mot lungsäcken (pleura). I kanterna ser man en vall av blodutgjutelser. En gammal infarkt syns som en lokal ärrbildning i pleura och lungvävnaden.

En lungemboli är inte alltid massiv. Mikroembolier förekommer också, som en följd av en svår allmän sjukdom, chock eller som en komplikation vid en malign tumör. 

 

 
 
Accessibility Feedback