not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Massiv blodpropp i lungan, översikt
   
Massiv blodpropp i lungan, 40x
   
Massiv blodpropp i lungan, 200x
   
Keuhko
   

Massiv blodpropp i lungan, keuhkoveritulppa

Lungvävnad med ett välangränsat, homogent, rosafärgat infarktområde (*). Alveolernas väggar är otydliga inom infarktområdet.
40x, H&E.