not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Massiv blodpropp i lungan, översikt
   
sivusto123
Massiv blodpropp i lungan, 40x
   
sivusto123
Massiv blodpropp i lungan, 200x
   
sivusto123
Keuhko
   

Massiv blodpropp i lungan, keuhkoveritulppa

I alveolerna förekommer makrofager (pilar), som kan innehålla hemosiderin.
200x, H&E. 

 
 
Accessibility Feedback