not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Massiv blodpropp i lungan, översikt
   
Massiv blodpropp i lungan, 40x
   
Massiv blodpropp i lungan, 200x
   
Keuhko
   

Massiv blodpropp i lungan, keuhkoveritulppa

I alveolerna förekommer makrofager (pilar), som kan innehålla hemosiderin.
200x, H&E.