not available not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Leukemi

Med leukemi menas elakartad proliferation i benmärgen och förekomst av förstadier till vita blodkroppar i det perifera blodet.