not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Koagulationsnekros, hjärta, översikt
   
sivusto123
Koagulationsnekros, hjärta, 40x
   
sivusto123
Koagulationsnekros, hjärta, 200x
   
sivusto123
Koagulationsnekros, njure, översikt
   
sivusto123
Koagulationsnekros, njure, 40x
   
sivusto123
Koagulationsnekros, njure, 400x
   
sivusto123
Sydänlihas
   
sivusto123
Munuainen
   

Koagulationsnekros

Bilden visar ett tidigt skede i en hjärtinfarkt. Cellskador syns på många ställen. Hjärtmusklerna förlorar sin tvärstrimmighet och blir homogena. Dessutom ser man att muskelfilamenten faller sönder (pilspetsar). En stor blodutgjutelse syns i övre vänstra hörnet. Neutrofila granulocyter har samlats vid infarktområdet.
200x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback