not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Koagulationsnekros, hjärta, översikt
   
sivusto123
Koagulationsnekros, hjärta, 40x
   
sivusto123
Koagulationsnekros, hjärta, 200x
   
sivusto123
Koagulationsnekros, njure, översikt
   
sivusto123
Koagulationsnekros, njure, 40x
   
sivusto123
Koagulationsnekros, njure, 400x
   
sivusto123
Sydänlihas
   
sivusto123
Munuainen
   

Koagulationsnekros

Översikt av snitt från hjärtmuskulatur. Stjärnorna visar två ställen med akuta cellskador.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback