not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Koagulationsnekros, hjärta, översikt
   
sivusto123
Koagulationsnekros, hjärta, 40x
   
sivusto123
Koagulationsnekros, hjärta, 200x
   
sivusto123
Koagulationsnekros, njure, översikt
   
sivusto123
Koagulationsnekros, njure, 40x
   
sivusto123
Koagulationsnekros, njure, 400x
   
sivusto123
Sydänlihas
   
sivusto123
Munuainen
   

Koagulationsnekros

Vid koagulationsnekros ser man spöklika rester av glomerulus och njurtubuli. Pilen visar granulocyter.
400x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback