not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Allmän patologi polku Inflammation polku Ödem polku Inflammation i näsans slemhinna, 40x
bild

sivusto123
Inflammation i näsans slemhinna, översikt
   
sivusto123
Inflammation i näsans slemhinna, 40x
   
sivusto123
Inflammation i näsans slemhinna, 200x
   
sivusto123
Nenäontelo
   

Inflammation i näsans slemhinna

Snitt från näsans slemhinna. Näshålan bekläs av ett högt skenskiktat epitel (respiratoriskt epitel). Bindväven under epitelet (stroman) verkar tom. Detta beror på att ödemvätska har trängt ut överallt, vilket har lett till att vävnadselementen är mer utspridda  än vanligt. Just under och i ytepitelet förekommer olika typer av vita blodkroppar.
40x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback