not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Allmän patologi polku Inflammation polku Ödem polku Inflammation i näsans slemhinna, 200x
bild

sivusto123
Inflammation i näsans slemhinna, översikt
   
sivusto123
Inflammation i näsans slemhinna, 40x
   
sivusto123
Inflammation i näsans slemhinna, 200x
   
sivusto123
Nenäontelo
   

Inflammation i näsans slemhinna

I ödemets stroma (pil) förekommer olika typer av celler, som är förknippade med inflammationer. Dessa celler finns framförallt runt blodkärl och körtelgångar. De eosinofila granulocyterna (pilspetsar) har ökat märkbart. Ställvis utgör de upp till 50% av alla inflammatoriska celler. Dessutom förekommer plasmaceller och lymfocyter (ring).
200x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback