not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Adenom, översikt
   
Adenom, 20x
   
Adenom, 40x
   
Adenom, 100x
   
Adenom, 200x
   
Adenom, 400x
   
Paksusuoli
   

Adenom

Kärnorna i körtelgångarnas epitel bildar staplar och en del mitoser förekommer (pilspets). Kärnorna är hyperkromatiska och de varierar i storlek. Kärnornas polaritet är emellertid oförändrad dvs. de är vinkelräta mot epitelets yta. Detta innebär att graden av dysplasi är låg. 400x, H&E.