not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Adenom, översikt
   
Adenom, 20x
   
Adenom, 40x
   
Adenom, 100x
   
Adenom, 200x
   
Adenom, 400x
   
Paksusuoli
   

Adenom

Stor förstoring av adenom i tjocktarmens slemhinna. Kärnorna i körtelångarnas epitel bildar staplar och här och där ser man mitoser. Kärnorna är hyperkromatiska och deras storlek varierar. Kärnornas polaritet är oförändrad, vilket betyder att graden av dysplasi är låg. 
100x, H&E.