fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Tumör i glatt muskulatur, leiomyom
   
sivusto123
Tumör i glatt muskulatur, 40x
   
sivusto123
Tumör i glatt muskulatur, 100x
   
sivusto123
Tumör i glatt muskulatur, 200x
   
sivusto123
Sileä lihas
   
sivusto123
Kohtu
   

Tumör i glatt muskulatur, leiomyom, sileälihaskasvain

Översikt av livmodervägg. H&E.
Bilden visar välavgränsade virvlar i den glatta muskelväggen. Det är fråga om en godartad tumör i glatt muskulatur eller leiomyom (pilar). Tumören omges av normal glatt muskulatur (*).

 
 
Accessibility Feedback