not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Adenom, översikt
   
Adenom, 20x
   
Adenom, 40x
   
Adenom, 100x
   
Adenom, 200x
   
Adenom, 400x
   
Paksusuoli
   

Adenom

Större förstoring av adenom (dubbelpil) i tjocktarmens vägg. I slemhinnan ses en tumör som vätter in mot lumen. Den består av atypiska tubulära körtelgångar. Pilen pekar på normalt körtelepitel. 
20x, H&E.