not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Adenom, översikt
   
sivusto123
Adenom, 20x
   
sivusto123
Adenom, 40x
   
sivusto123
Adenom, 100x
   
sivusto123
Adenom, 200x
   
sivusto123
Adenom, 400x
   
sivusto123
Paksusuoli
   

Adenom

Kärnorna i körtelgångarnas epitel bildar staplar och en del mitoser förekommer (pilspets). Kärnorna är hyperkromatiska och de varierar i storlek. Kärnornas polaritet är emellertid oförändrad dvs. de är vinkelräta mot epitelets yta. Detta innebär att graden av dysplasi är låg. 400x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback