not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Adenom, översikt
   
Adenom, 20x
   
Adenom, 40x
   
Adenom, 100x
   
Adenom, 200x
   
Adenom, 400x
   
Paksusuoli
   

Adenom

Kärnorna i körtelgångarnas epitel bildar staplar och en del  mitoser förekommer (pilspetsar). Kärnorna är hyperkromatiska och deras storlek varierar. Kärnornas polaritet är emellertid oförändrad, dvs. kärnorna är orienterade vinkelrätt mot epitelets yta. Detta innebär att graden av dysplasi är låg. Tumören sträcker sig inte under muscularis mucosa skiktet. 
200x, H&E.