fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
polku Hedelmöittyminen
taso 3

Hedelmöittyminen

Hedelmöitystapahtumassa on tärkeää, että vain yksi miehen ja naisen haploidinen kromosomisto yhdistyy keskenään, joten tarvitaan keinoja, joilla voidaan estää useamman kuin yhden siittiön tunkeutuminen munasoluun. Tämän varmistamiseksi munasolun solunsisäinen kalsiumpitoisuus nousee ensimmäisen siittiön tunkeutuessa munasoluun. Sen johdosta munasolun keton läpäisevyys ja solukalvon kalvopotentiaali muuttuvat, jolloin muiden siittiöiden kyky yhtyä munasolun solukalvoon estyy. Tämän lisäksi munasolun solukalvon lähellä sijaitsevista (kortikaalisista) eriterakkuloista vapautuu entsyymejä, jotka muuttavat munasolun keton glykoproteiinien rakennetta siten, että siittiöiden kiinnittyminen munasoluun solukalvon reseptorien välityksellä estyy.

Munasolu saattaa 2. meioottisen jakautumisen loppuun välittömästi siittiön saapumisen jälkeen. Sen kromosomit (22 +X) sijaitsevat rakkulamaisessa naispuolisessa esitumassa. Siittiö puolestaan liikkuu lähemmäksi munasolun esitumaa samalla kun sen tuma turpoaa muodostaen miespuolisen esituman. Ennen seuraavaa solunjakautumista halkijaoksi (2-soluvaihe) molempien esitumien haploidisen kromosomiston täytyy kahdentua replikaatiolla, jotta 2-soluvaiheessa soluihin palautuu diploidinen kromosomisto. Halkijako tapahtuu 24 tuntia munasolun irtoamisen jälkeen.


 
 
Saavutettavuusseloste