fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
polku Framsida
klass 3

Framsida

Epitelvävnadernas fria yta är i kontakt med luft eller vätska. Alla epitelvävnader står på en basalmembran, som med hjälp av speciella kontakter fästs vid den underliggande bindväven. I epitelet finns inga blodkärl men rikligt med nervändor. 

En del av stödje- eller bindvävnadernas celler syntetiserar och underhåller den intercellulära mellansubstansen (fibroblasterna), andra lagrar fett och reglerar fettets ämnesomsättning (fettcellerna). Vissa celler hör till kroppens immunförsvar. 

Muskelcellerna kan fungera som enskilda kontraktila enheter till exempel runt körteländstycken, eller så kan de bilda stora aggregat som får stora strukturer att röras.

Nervsystemet indelas i det centrala nervsystemet (CNS), som består av hjärna och ryggmärg, och det perifera nervsystemet (PNS), som består av ganglier och nervtrådar utanför CNS. Nervsystemet är uppbyggt av äkta nervceller och gliaceller.


Ett diagram av cellerna som förbinder sig med varandra för att forma vävnad.

 
 
Accessibility Feedback