fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
polku Framsida
klass 2

Framsida

De fyra grundvävnaderna har följande egenskaper:

1. Epitelvävnaderna består av slutna cellförband, mellan vilka det förekommer mycket lite intercellulär mellansubstans. Epitelcellerna ligger således tätt intill varandra. Epitelvävnaderna beklär kroppens ytor och bildar dessutom alla körtlar. 

2. Stödje- eller bindvävnaderna innehåller ofta många olika typer av celler i öppna cellförband. En del av cellerna är stationära, andra har förmåga att vandra. Mellan cellerna finns stora mängder intercellulär mellansubstans (i bilden rött färgning presenterar mellansubstans). Stödjevävnadernas viktigaste funktion är att stödja och skydda.

3. Muskelvävnaderna består av långa celler, som kan kontrahera. Mellan cellerna finns relativt lite intercellulär mellansubstans. Musklernas viktigaste funktion är att åstadkomma rörelse.

4. Nervcellerna har långa utskott, vilka står i kontakt med varandra och förmedlar nervsignaler. Intercellulär mellansubstans saknas i nervvävnaden. 

Våra organ indelas i parenkym och stroma. Parenkymet består av de celler, som ansvarar för organets viktigaste funktioner. Stromat utgör stödstrukturen i organet och består av bindväv. Inne i hjärnan och ryggmärgen saknas bindväv.  




Ledbrosk i knäleden. Safranin O-färgning.

 
 
Accessibility Feedback