fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
polku Etusivu
taso 2

Etusivu

Neljän peruskudostyypin keskeisimmät ominaisuudet ovat seuraavat:

1. Epiteelit koostuvat yhteenliittyneistä, monikulmaisista soluista, joiden välissä on vain hieman soluväliainetta. Ne toimivat ruumiinonteloita ja kehoa verhoavana pintana, sekä huolehtivat rauhasten eritystoiminnasta.

2. Sidekudos sisältää pääsääntöisesti useita solutyyppejä, joista osa on paikoillaan pysyviä ja toiset vaeltavia. Soluväliaineen osuus on sidekudoksessa huomattava (kuvassa oleva rusto ja luu, joiden soluväliaine on värjäytynyt punaiseksi). Sidekudoksen keskeisin tehtävä on antaa tukea ja suojaa kudokselle.

3. Lihaskudos koostuu pitkistä, supistumiskykyisistä soluista. Soluväliaineen määrä on kohtuullinen. Keskeisin tehtävä lihaksella on liikkeen tuottaminen.

4. Hermokudos koostuu hermosoluista ja niitä tukevista tukisoluista. Hermosolut sisältävät keskenään punoutuneita, toisinaan hyvinkin pitkiä ulokkeita, jotka välittävät hermoviestejä eteenpäin. Soluväliainetta ei ole hermokudoksessa ole ollenkaan.

Elimet voidaan jakaa parenkyymiin, joka koostuu niistä soluista, jotka ovat vastuussa kyseisen elimen pääasiallisista tehtävistä. Elintä tukevaa kudosta kutsutaan stroomaksi. Aivoja ja selkäydintä lukuunottamatta strooma muodostuu sidekudoksesta.


Polven nivelrusto, safraniini O-värjäys

 

 
 
Saavutettavuusseloste