not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Andningsorgan / Luftstrupen / Luftstrupen, 2
bild

Luftstrupen, 2
   
Luftstrupen, 3
   

Luftstrupen, henkitorvi, trachea

 


Ljusmikroskopisk bild av luftstrupe från kanin. H&E.

H = hyalint brosk (lasirusto)
P = broskhinna (perikondrium)
stjärna = lamina propria med tvärsnittade röda blodkärl
pil = skenskiktat cilieförsett cylindriskt epitel
pilspets = broskcell (kondrocyt)