not available se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

Kvävets kretslopp

Det kväve, som behövs vid syntesen av nukleotider och amninosyror, finns i luften i form av kvävgas (N2). Endast några få typer av bakterier har förmåga att omvandla molekylärt kväve till den mer lättillgängliga formen ammoniak. Det biologiskt bundna kvävet återanvänds därför mycket noggrant. Man talar om kvävets kretslopp. Kvävebakterier har förmåga att oxidera ammoniak till nitrit och vidare till nitrat. Jordmånen är mycket rik på kvävebakterier, vilket betyder att nästan hela mändgen ammoniak överförs till nitrat. Vissa anaeroba bakterier och växter har emellertid förmåga att reducera nitrat till ammoniak, vilket i synnerhet växterna använder vid syntes av aminosyror och andra reducerade kväveföreningar. Djuren får sitt kväve endast via växter, i form av aminosyror eller motsvarande föreningar. Kväve frigörs från djur i form av ammoniak då mikrober bryter djurproteiner.
Översätt bild: aminosyror nukleotider osv; ammoniak; nitrit; nitrat 

                 

 
 
Accessibility Feedback