fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Kärnan polku Kärnans byggnad
klass 1

sivusto123
Loberad kärna
   
sivusto123
Celler med många kärnor
   
sivusto123
Cell med stor kärna
   

Kärnans byggnad

Kärnan omsluts av två membraner, ett inre och ett yttre kärnmembran. 
Mellan dessa två membraner finns det perinukleära utrymmet. Kärnporer går igenom båda membranerna och förbinder dem.
Översätt bild: kromatin; nukleol; kärnpor; kärnmembran; endoplasmatiska membraner 
I kärnan finns många olika strukturer såsom nukleoler och kärnkroppar. Kärnan kan innehålla 1-5 nukleoler. Generna som styr syntesen av det ribosomala RNA:et finns i nukleolerna. Kärnkropparna och splicing speckles består av proteiner, som är kopplade till RNA:s splitsning.

Kärnan innehåller stora mängder protein. På insidan av kärnmembranet förekommer en nätliknande struktur, som kallas kärnlamina (nuclear lamina). Vissa proteiner är bundna till DNA:et. Ett fibröst proteinnät stöder kromatinet och är viktigt för dess organisation.
Dessutom förekommer många olika enzymer och reglerande proteiner i nukleoplasma.
 

 
 
Accessibility Feedback