not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Kärnan polku Loberad kärna
klass 2

Loberad kärna

Blodets neutrofila granulocyter (vita blodkroppar) är ett gott exempel på celler med en starkt loberad kärna. Kärnan kan vara delad i 2-5 lober. Bilden visar en 5-loberad kärna.

Vid många sjukdomar, framför allt blodsjukdomar, sker förändringar i de neutrofila granulocyternas lobering. Man använder detta som ett diagnostiskt hjälpmedel.
I bilden syns också mogna röda blodkroppar, som helt saknar kärna. De saknar dessutom en stor del av det cytoplasmatiska retiklet. 

 

 
 
Accessibility Feedback