fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Kromatin

I eukaryota celler är kromatinet mycket tätt packat inne i kärnan. Detta gäller speciellt under celldelningens metafasstadium. När det gäller bakterier används också termen kromosom.
I bakterierna är DNA:et emellertid ringformat.

I slutet av profasen är kromatidens längd ca 4 µm och dess tjocklek är 700 nm; i öppnad form skulle den vara ca 5 cm lång och 2 nm tjock.
För packningen eller kondenseringen behövs speciella proteiner, som kallas histoner.

Översätt bild: Kromosom; Histon protein; Kromatin; Nukleosom 


 
 
Accessibility Feedback