fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Kärnmembranet

Kärnmembranet består av två 10 nm breda membraner. Mellanrummet mellan membranerna är 20-50 nm brett och kallas det perinukleära området. Det yttre kärmembranet står i kontakt med det endoplasmatiska nätverket och på dess yta finns ribosomer. På det inre kärnmembranet finns inga ribosomer utan i stället en nuclear lamina, som består av tre olika proteiner, dvs. laminin A, B, C. Lamininerna sköter kontakten mellan det inre kärnmembranet, kärnans matrix och kromatin.
Översätt bild: Ribosomer; yttre kärnmembran 10 nm; Perinukleärt utrymme; Inre kärnmembran 10 nm; Nuklear lamina; Kärnmembran

 
 
Accessibility Feedback