fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
EM-bild av kärnporkomplex
   
sivusto123
EM-bild av kärnporkomplex
   

Kärnporkomplex

Kärnan står i kontakt med cytoplasman via kärnporer.
De bildas av s.k. porkomplex mellan det yttre och det inre kärnmembranet. Kärnporerna utgör ca 20-30 % av kärn-membranets yta. I vertebraternas celler kan antalet kärnporer uppgå till flera tusen/kärna medan mindre celler har färre kärnporer (jästceller har ca 120 kärnporer).
Den svepelektronmikroskopiska (SEM) bilden, som är tagen med freeze-fracture teknik, visar att kärnporerna består av ringformade strukturer, som penetrerar både membranerna.

 
 
Accessibility Feedback