not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
EM-bild av kärnporkomplex
   

EM-bild av kärnporkomplex

Elektronmikroskopisk bild av kärnporkomplex från leverparenkymcell (mus).
pilspets = kärnporkomplex

 
 
Accessibility Feedback