not available not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida / Kärnan / Kärnans byggnad / Kärnporkomplex / EM-bild av kärnporkomplex
klass 2

EM-bild av kärnporkomplex
   

EM-bild av kärnporkomplex

Elektronmikroskopisk bild av kärnporkomplex från leverparenkymcell (mus).
pilspets = kärnporkomplex