not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

TME, FSE och CWD

TSE (transmissible mink encephalopathy)
TSE är en långsam neurologisk sjukdom, som förekommer på minkfarmer.  TSE påträffades för första gången i USA 1947.
TSE förekommer numera även i Kanada, Finland, Tyskland och Ryssland. Man tror att TSE smittar på samma sätt som scrapie dvs via infekterat foder. Sjukdomer leder till beteenderubbningar och vidare till störningar i motoriken.

 

FSE (feline spongiform encephalopathy)

FSE är en scrapie-liknande prionsjukdom, som drabbar hemmakattor och i vissa fall också kattdjur som hålls i fångenskap (gepard, puma, ocelot). Sjukdomen påträffades för första gången i Stor-Britanninen år 1990. I symtomen ingår ataxi. Vid obduktion ses lesioner i hjärnans basala ganglier, strora hjärnans bark och thalamus.


CWD
(chronic wasting disease)

CWD är en scrapie-liknande sjukdom, som drabbar amerikanska hjortdjur och vissa exotiska klövdjur, som hålls i fångenskap (njala, kudu, antilop). CWD påträffades för första gången i USA 1967 och anses ha endemiskt ursprung. Symtomen liknar dem vid scrapie och BSE.

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback