fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Polymerisering av stärkelse

Polymeriseringen av stärkelse sker i växtcellernas kloroplaster. På samma sätt som vid polymeriseringen av glykogen utgår polymeriseringen av stärkelse från en aktiverat socker-nukleotid (ADP-glukos).
Två enzymer är aktiva vid polymeriseringen av stärkelse:
1. stärkelssesyntas
2. ett enzym, som ger upphov till förgreningar i molekylen.
Oförgrenad stärkelse kallas amylos.
Stärkelse, som förgrenats på samma sätt som glykogen, kallas amylopektin
Syntesen av stärkelse regleras i ADP-glukos-skedet. 

 

 
 
Accessibility Feedback