fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Metabolism polku Cellens ämnesomsättning
klass 2

Cellens ämnesomsättning

Adenosintrifosfat (ATP) fungerar som bärare av kemisk energi mellan anabola och katabola reaktioner. ATP innehåller en adeninbas och en sockergrupp med tre fosfatgrupper fästade vid sig. Fosfatbindningarna är mycket energirika och de är inte särskilt stabila. Detta innebär att ATP är en lämplig molekyl för överföring av energi från en reaktion till en annan.
Översätt bild: ATP; adenin; socker; fosfatgrupper
Vid anabola reaktioner använder cellen ATP och oxiderar coenzymerna i elektrontrans-portkedjan.
Vid katabola reaktioner frigörs ATP och reducerar coenzymerna i elektrontransportkedjan.
Översätt bild: Energirika molekyler (t.ex. glukos); ADP    Oxiderade elektrontransportörer; ATP    Reducerade elektrontransportörer; Små molekyler med lågt energi-innehåll (såsom CO2 och H2O) Katabolism; Anabolism

 
 
Accessibility Feedback