fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Selektiner

Selektiner är integrala glykoproteiner i cellmembranen. De identifierar och binder till oligosackarider på andra cellers yta.
Selektiner består av:
1. en liten cytoplasmatisk del
2. en enkel del som går igenom cellmembranen
3. en stor del på utsidan av cellen.
Den yttre delen har många strukturella domäner. Olika selektiner identifierar med hjälp av sina lektindomäner vissa sockergrupper på komplicerade glykoproteiners kolhydratkedjor. Selektider är beroende av kalcium. 


Det finns tre typer av selektiner:
1.
 E-selektiner, som förekommer på ytan av endotelceller
2. P-selektiner, som förekommer på blodplattor och endotelceller
3. L-selektider, som förekommer på de vita blodkropparna (leukocyterna)

Selektinerna bildar kortvariga heterofila bindningar mellan olika leukocyter i blodet och mellan skadade partier i blodkärlen. Selektiner är också kopplade till andra cell-cell växelverkningar t.ex. i samband med att embryot fäster vid livmoderväggen.

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback