not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Scrapie och BSE

Scrapie

Scrapie förekommer främst hos får och ibland också getter. Det är en långsamt framskridande sjukdom i det centrala nervsystemet, som troligen fått sin början i Spanien och därifrån spritt sig till västra Europa. Scrapie-fall har påträffats över hela jorden utom på Australien och Nya Zeeland. I Europa uppträder sjukdomen endemiskt. Man har känt till scrapie i över 250 år och man anser den vara grundmodellen för prionsjukdomar. Det finns flera olika scrapiestammar och de har olika inkubationstider och symtom. De kliniska symtomen varierar men vanligen förekommer störningar i rörelsemönstret, darrningar och klåda. Sjukdomens naturliga smittovägar är okända. Troligen sprids den via direkt oral kontakt från en individ till en annan. Man har inte kunnat påvisa något epidemiologiskt samband mellan scrapie och människans CJD-sjukdom. I Finland påträffades för första gången ett scrapie-fall  i en get 2002 och ett får 2004.

BSE

BSE påträffades för första gången i mjölkboskap i Stor-Britannien år 1986. Det är fråga om en typisk blåsformig degenerationssjukdom i hjärnan. Hjärnvävnaden i den infekterade boskapen förstörs, vilket leder till beteenderubbningar, samt störningar i balans- och koordinationssystemet och darrningar. Man tror att BSE-smittan kommer från besmittat foder dvs. kött/benmjöl från nötboskap. Detta foder är numera totalt förbjudet inom livsmedelsproduktionen. BSE torde inte smitta från en ko till en annan. I Stor-Britannien konstaterade man år 1996 ett samband mellan BSE och en variant av CJD (vCJD). Ett fall av BSE konstaterades i Finland år 2001.

 

 

 
 
Accessibility Feedback