fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
not available
   

RT-PCR

Med reverse transcriptase - polymerase chain reaction (RT-PCR) är det möjligt att producera DNA utgående från RNA. I den första fasen (1) bildas utgående från enkelsträngat RNA en dubbel-strängad RNA-DNA-hybrid (2). Hybridens DNA-sträng kan tjäna som template i en PCR-reaktion, vilket ger dubbelsträngat DNA som resultat.  

Vanligen gör man en DNA-version är messenger-RNA (3). På detta sätt får man ett s.k. cDNA (complementary DNA) (3), som motsvarar en gen, där intronerna är avlägsnade. Med hjälp av RT-PCR kan man också framställa ett cDNA-bibliotek. Metoden kan också användas vid kloning, för studier av olika mRNA-former från samma gen och för att undersöka olika geners expresssion.

Bilden visar: 1. Revers transkription, 2. Inaktivering av reverstranskriptionen och denaturering av cDNA-RNA hybriden, 3. PCR.

 
 
Accessibility Feedback