fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Nekrosens olika skeden
   

Nekros

Nekros är en patologisk process, som förorsakas av för cellen ogynnsamma yttre omständigheter, som kan vara antingen av fysikalisk eller kemisk karaktär (hypotermi, syrebrist, strålning, lågt pH, cellskador). Nekros är en okontrollerbar process. Vid nekros krävs ingen energi och heller några caspaser såsom vid apoptos. Typiskt för nekros är att cellen snabbt sväller och därefter faller sönder.

Nekrosen startar då cellen drabbas av akuta skador i cellmembranet. Detta leder till att joner och vatten strömmar in i cellen. Detta leder vidare till att organellerna och hela cellen sväller. Till slut faller cellens stödskelett sönder och cellmembranet upplöses fullständigt. Nu frigörs cellinnehållet i det intercellulära matrixet vilket leder till en inflammation, vilket är typiskt för en nekrotisk reaktion.

 

 
 
Accessibility Feedback