not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

EM-bild av lysosom

 
Elektronmikroskopisk bild av lysosomer i två leverparenkymceller från mus.
Pilen visar en gallkapillär mellan de två levercellerna.

pilspets = lysosom
pil = gallkapillär
M = mitokondrier
P = peroxisom

 
 
Accessibility Feedback