fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Alger

Algerna indelas i nio Fyla dvs. 1. grönalger 2. kransalger 3. gulalger 4. guldalger 5. pansanalger, 6. rekylalger, 7. ögonalger 8. brunalger, 9. rödalger. Alla alger innehåller klorofyll men de kan dessutom innehålla andra färgpigment (t.ex. xantofyll och fycobillin), vilket ger dem specifika färger. Från den fotosyntetiska sidan kan man indela alger i grön-, brun och rödalger. De olika pigmenten har olika förmåga att absorbera solljus, vilket har betydelse för algernas habitat.

Algernas cellvägg består av ett nätverk av cellulosafibrer och olika polysackarider såsom pektin, xylan, mannan, alginsyra, kalciumkarbonat eller kitin. Kiselalgernas cellvägg byggs upp av pektin, med tillsats av mycket kiseloxid. I cellväggen finns små (3-5 nm) porer, som släpper igenom vatten, oorganiska  joner, gaser och för metabolismen och tillväxten nödvändiga ämnen. Ögonalgerna saknar cellvägg.

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback