not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Kuru

Kuru eller skrattsjukan är den första TSE-sjukdomen, som undersökts i detalj. Kuru påträffades för första gången på Nya Guinea på 1950-talet bland medlemmar i Fore-stammen, som idkar ceremoniell kannibalism. Kvinnor och barn sörjde sina döda släktingar genom att äta deras kroppsdelar inklusive hjärnan. Denna ritual förklarar varför kuru påträffas framförallt hos kvinnor och unga vuxna, aldrig hos barn och sällan hos vuxna män. Köns- och åldersfördelningen är klar.

Inkubationstiden för kuru är lång, ända upp till 30 år. Kuru påverkar lilla hjärnans funktioner och leder till ostadig gång, darrning, otydligt tal och hejdlösa skrattanfall. Till skillnad från andra TSE-sjukdomar leder kuru inte till demens eller så är den lindrig. Så fort som symtomen syns förlöper sjukdomen snabbt och leder till döden inom 6-12 månader. 

Antalet kuru-fall sjönk snabbt i och med att den rituella kannibalismen förbjöds i slutet på 1950-talet. Epidemins höjdpunkt var över på 1960-talet. 

 

 

 
 
Accessibility Feedback