fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Fryssnitt

1. Vävnadsbiten fryses 

 • CO2 (-70°C)
 • flytande kväve (-195 °C)
 • isopentan, som kylts med hjälp av flytande kväve (-150 °C)

2. Snittning 

 • man snittar 5-40 µm snitt med en kryostat 
 • snittet fångas upp på ett täckglas som är ca 20 °C. Det kalla snittet fastnar på det rumsvarna täckglaset 

3. Färgning  

 • histokemiska och immunohistokemiska färgningar  

4. Fixering   

 • ifall man vill ha ett permanent preparat kan man fixera med formaldehyd.
 • Efter fixeringen kan snittet färgas vidare. t.e. med kärnfärgningen hematoxylin 

5. Montering

Fördelar:        

 • snabb teknik: lämplig inom kirurgisk patologi; möjliggör diagnos inom nårga minuter
 • för att påvisa lipider    
 • i fryssnitt bevarar många enzymer och antigener sin aktivitet  

Nackdelar:    

 • cellernas finstruktur bevaras inte bra; detaljer går förlorade
  svårt att förvara frusna block i långa tider    
 • svårare att åstadkomma snittserier på samma sätt som från paraffinblock  

 
 
Accessibility Feedback