fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Spordjur

De flesta spordjur är obligatoriska parasiter. De parasiterar både på ryggradsdjur och på ryggradslösa djur. Under spordjurens livscykel förekommer orörliga former, som absorberar näring genom absorption. Spordjurens livscykel är mycket komplicerad och innehåller både sexuella och asexuella faser samt spor- och cystaformer.

Plasmodium, som förorsakar malaria hos människa, är det viktigaste spordjuret ur människans synvinkel. Malariasporozoiterna sprids med hjälp av Anopholes-myggor, när de biter människor. I människan sker den könlösa förökningen (schitsogoni). Den könliga förökningen (sporogoni) sker i honmyggans tarmkanal.
Bildtext: röd blodcell.


 

 

 

 
 
Accessibility Feedback