fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Jästsvampar

Jästsvamparna är encelliga svampar, som hör till fylum Ascomycota. De flesta jästsvampar är encelliga men det finns några som bildar trådar. I naturen påträffas jästsvampar i fuktig miljö där det finns tillgång till socker, t.ex. i frukter, på blommor och på trädens bark. Man känner till ca 40 jästsvampfamiljer och ca 350 arter.

Inom livsmedelsindustrin används jäst vid tillverkning av alkoholdrycker och bröd. Vissa jästsvampar kan vara patogena. Ett exempel på en sådan är Candida albicans. Den mest kända jästarten är troligen bagerijästen Saccharomyces cerevisiae, som även används som modellorganism när man studerar eukaryota celler. Bagerijästens genom analyserades, sekvenserades och publicerades redan 1996.

 

Jästsvamparna förökas könlöst genom knoppning. Den nya dottercellen avsnörs från modercellen. Vissa jästsvampar har även en könlig förökning. Det innebär att celler av två olika "mating"-typer fusioneras, vilket leder till uppkomsten av en diploid zygot. Den diploida cellen växer vegetativt eller genomgår meios, varvid haploida ascosporer bildas i ascus. 

 

 
 
Accessibility Feedback