fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Metabolism polku Peroxisomer polku Oxidationsreaktioner
klass 2

Oxidationsreaktioner

De oxidativa enzymerna i peroxisomerna omvandlar molekylärt syre (O2) till väteperoxid. Detta sker vid oxidering av organiska substrat såsom fettsyror, urinsyra och aminosyror.

     RH2 + O2 -> R + H2O2

Peroxisomerna förbrukar väldigt mycket syre i cellen. Man antar därför att peroxisomerna utvecklades i cellerna för miljontals år sedan, då syrehalten i atmosfären steg. Peroxisomerna har förmåga att sänka syrehalten i celler, som är vana vid anaeroba förhållanden, genom att reducera syre till väteperoxid.

Katalaserna oxiderar med hjälp av väteperoxid andra organiska substrat, såsom fenoler, formaldehyder och alkohol. Dessa viktiga reaktioner sker framför allt i levern och njurarna.

     RH2 + H2O2  ->  R + 2 H2O

Katalaser har dessutom förmåga att sönderdela väteperoxid till syre och vatten ifall det finns i överskott.

     2 H2O2  ->  2 H2O + O2

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback