fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Fotosyntetiska pigment

Pigment är organiska föreningar som har förmåga att absorbera synligt ljus av en viss bestämd våglängd. Trädens löv ser gröna ut på grund av att kloroplasternas klorofyll absorberar blått och rött ljus och återkastar ljus av grön våglängd. Detta är ett fullt synligt ljus. 

 

I fotosyntesen binder pigmenten ljusets fotoner i form av exitationsenergi. De viktigaste pigmenten är de gröna klorofyllen. Klorofyllmolekylerna byggs upp av många organiska ringstrukturer, som är förenade med varandra. Till sin struktur påminner klorofyll om hemoglobinets hem-grupp och cytokromer. De olika klorofyllmolekylerna liknar varandra. De skiljer sig dock bl.a. i fråga om ringstrukturernas sidokedjor.  Olika klorofyll har därför olika absortptionsspektra.

Vid sidan av klorofyll förekommer andra pigment såsom fykoerytrobiliner och β-karoten. Dessa pigment vidgar absorptionsspektret vid fotosyntesen. I växter är de fotosyntetiska pigment placerade på thylakoidmembranerna. I bakterier finns de antingen på cellmembranet (heliobakterier), i klorosomer som är fästa vid cellmembranen (gröna svavelbakterier) eller i membransystem som ligger intill cellmembranet (purpurbakterier).

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback