not available not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Olika centrifuger

Det finns många olika typer av centrifuger. En del är stora andra är små. Rotorerna kan vara av s.k. "swing out" typ, som fungerar som en karusell, eller "fixed angle" typ, där rören placeras i en viss vinkel. Rotorerna kan vara föresedda med adaptorer så många olika typer av rör kan centrifugeras.

Sentrifugeja ja roottoreita on hyvin eri kokoisia riippuen halutusta kiihtyvyydestä ja sentrifugoitavasta liuostilavuudesta. Roottorit voivat olla ns. "swing out" roottoreita, jotka toimivat kuin keinukaruselli tai "fixed angle" kulmaroottoreita, joissa putket asetetaan valmiiksi tiettyyn kulmaan. Roottoreissa voi lisäksi olla adaptereita erilaisille putkille, jotta mahdollisimman monen muotoisia putkia voidaan sentrifugoida samalla roottorilla.


Sentrifugi Eppendorf-putkilleKenttäoloihin tarkoitettu sentrifugi Eppendorf-putkille


   
Sentrifugi Eppendorf-putkille


  
Sentrifugi sekä adaptereita Falcon-putkille ja suuremmille koeputkille

 

 
 
Accessibility Feedback