not available not available
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Autoklav
   
sivusto123
Spektrofotometer
   
sivusto123
Centrifug
   
sivusto123
Våg
   
sivusto123
Magnetomrörare
   
sivusto123
Vortex
   
sivusto123
pH-mätare
   

Apparatur

Innan man börjar arbeta i ett laboratorium måste man lära sig hur de olika pparaterna där fungerar. Laboratorieapparatur är vanligtvis dyr och den kan gå sönder ifall den används på fel sätt. Om den går sönder kan faromoment uppstå.
Här följer några exempel på vanliga apparater i laboratorier.


Laboratoriossa työskentelevän täytyy tutustua huolella käyttämiensä laitteiden ohjeisiin. Useimmat laboratoriolaitteet ovat kalliita ja väärinkäytettynä voivat rikkoutua tai olla vaaraksi käyttäjälleen. Ohessa esitellään yleisimpiä laboratoriosta löytyviä laitteita.

 

 
 
Accessibility Feedback