fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

sivusto123
EM-bild av klatrintäckt vesikel
   
sivusto123
EM-bild av tidig endosom
   

Endocytos

Den endolysosomala rutten utgör en länk mellan endocytos och lysosomer. Det endocyterade materialet förs via tidiga och sena endosomer till lysosomerna.

1. I cellmembranet uppkommer en s.k. "coated pit", som snörs av och upptas av cellen.  
2. En liten blåsa uppstår på insidan (vanligen en coated vesicle). Vid den receptormedierade endocytosen är både inbuktningarna i cellmembranet och endosomerna täckta av klatrinmolekyler.
 

3. De endocyterade blåsorna bildar tidiga endosomer, som har ett lågt (surt) pH. En del av membranmaterialet återförs till cellmembranet, ibland tillsammans med receptorerna. 
4. I de sena endosomerna startar nedbrytningen av det endocyterade materialet. En del av membranmaterialet förs till Golgi.   
5. Lysosomer smälter samman med de sena endosomerna och nedbrytningen fortsätter. pH sjunker hela tiden. 
6. Nedbrytningsprodukterna (bl.a. socker, aminosyror och nukleotider) diffunderar ut i cytoplasmat. 

Översätt bild: tidig endosom; sen endosom; Golgiapparat; hybridorganell; lysosom

 
 
Accessibility Feedback