not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
EM-bild av klatrintäckt vesikel
   

EM-bild av tidig endosom

Elektronmikroskopisk bild av tidiga endosomer, som färgats svarta. Bilden är tagen från odlade levercancerceller från människa.
pil = tidig endosom
pilspets = kärna
stjärna = det extracellulära området

 
 
Accessibility Feedback