not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Membranens kretslopp polku Endocytos polku EM-bild av klatrintäckt vesikel
klass 2

sivusto123
EM-bild av tidig endosom
   

EM-bild av klatrintäckt vesikel

Elektronmikroskopisk bild av klatrin-täckta vesikler i fibroblaster i bindväv (mus). 
pil = klatrin-täckt fördjupning i cellmembranet
pilspets = klatrin-täckt vesikel i cytoplasmat
stjärna = aktinfilament

 
 
Accessibility Feedback