fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Radioaktiva isotoper
   

Autoradiografi

 

Till beståndsdelarna i många stora molekyler, såsom proteinernas aminosyror och nukleotidernas nukleinsyror, kan man foga radioaktiva atomer. När den märkta molekylen integreras med den större helheten kan man med hjälp av radioaktiviteten följa dess spår i cellen eller vävnaden. Man använder vanligen lågenerginuklider med betastrålning såsom 3H, 35S ja 32P.

 

Tekniken för autoradiografi är i korthet följande:
1. Cellerna eller vävnadssnitten, som innehåller radioaktiva ämnen, täcks med en fotografisk film och

2. Inkuberas i mörker - ofta under ganska lång tid.

3. Preparaten framkallas, vilket resulterar i svarta silverkorn på de ställen som träffats av strålning.

Med denna metod har man studerat bl.a. DNA-syntesen, celldelningen, proteinsyntesen och proteinavgivningen (pulse-chase).

 

autoradiografia

Bilden visar två snitt av hjärna. Snittet till vänster är kontrollsnittet. I snittet till höger har syntesen av noradrenalin märkts med ett radioaktivt ämne. Märkningen syns tydligt. (foto Jonne Laurila)

 
 
Accessibility Feedback